Kiến thức GMP

Tiêu chuẩn GSP- thực hành bảo quản tốt

GSP là gì? Tiêu chuẩn GSP cho ngành dược phẩm

Để một sản phẩm dược phẩm đạt được chất lượng tốt nhất thì phải đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đó là thực hành sản xuất tốt và thực hành bảo quản tốt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về

Tiêu chuẩn GMP EU

Các yêu cầu về nguyên liệu thuốc theo GMP EU

GMP EU là một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm. Ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở và trang thiết bị thì nguyên liệu dùng để

Đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn GMP EU

Yêu cầu về đào tạo nhân lực theo quy định GMP EU Nhà sản xuất phải có chương trình đào tạo đối với tất cả người nhân viên, những người tham gia vào sản xuất, các khu vực lưu trữ

10 nguyên tắc của GMP

Thực hành sản xuất tốt là một phần của đảm bảo chất lượng, đặc biệt là tập hợp các hướng dẫn bao gồm các biện pháp kiểm soát cơ bản và các thủ tục phải tuân theo để đáp ứng

Các thuật ngữ cần biết trong GMP

Các định nghĩa nêu ra dưới đây áp dụng cho các thuật ngữ sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này. Chúng có thể có các nghĩa khác nếu được dùng trong các hoàn cảnh khác. Hoạt chất dược dụng: Bất

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

PHÒNG SẠCH TƯỜNG VÂN - VIỆT NAM Chuyên gia thiết kế và thi công Phòng sạch