Công ty dược phẩm trung ương 1 Pharbaco

Dự án nhà máy Dược Trung Ương 1-PHARBACO

Mô tả dự án nhà máy Dược Trung Ương 1-PHARBACO

Phòng sạch Tường Vân triển khai cung cấp panel, và vật tư phòng sạch cho Nhà máy Dược Trung Ương 1-PHARBACO

Với bề dày lịch sử 66 năm hình thành và phát triển, Pharbaco luôn khẳng định là doanh nghiệp lá cờ đầu, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ngành dược nước nhà. Pharbaco cung cấp thuốc phục vụ cho quân đội trong thời kỳ kháng chiến và các chương trình y tế trọng điểm của quốc gia. Khi nền kinh tế của Việt Nam bước sang giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năm 2007, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính Phủ, Xí nghiệp Dược phẩm TW 1 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco như hiện nay.

Thông tin dự án

Phòng sạch Tường Vân đã cung cấp rất nhiều công trình phòng sạch GMP, đạt kỹ thuật cao trong thiết kế và lắp đặt hệ thống phòng sạch giúp Khách hàng đạt tiến độ nhanh chóng chính xác và tiết kiệm được nhiều chi phí trong vận hành, lựa chọn thiết bị và công nghệ.

 Tên dự án: Nhà máy Dược Trung Ương 1-PHARBACO
 Địa chỉ Nhà máy 2 – Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội
 Lĩnh vực Dự án dược phẩm
 Hạng mục thi công Cung cấp panel, vật tư phòng sạch

Dự án tương tự

PHÒNG SẠCH TƯỜNG VÂN - VIỆT NAM Chuyên gia thiết kế và thi công Phòng sạch