Nhà máy UNIDEN Nhật Bản

Nhà máy UNIDEN Nhật Bản

Địa chỉ nhà máy: Tại KCN Tân Trường – Cẩm Giàng – Hải Dương

Dự án tương tự

PHÒNG SẠCH TƯỜNG VÂN - VIỆT NAM Chuyên gia thiết kế và thi công Phòng sạch